סרטי הדרכה וסרטי בטיחות

סרטי הדרכה הם כלי איכותי שמאפשר העברת מסרים בצורה יעילה, מהירה וכמובן בצורה רחבה. סרטי ההדרכה מיועדים להדרכה אודות שימושים מגוונים, בין אם סרט הדרכה לשימושיות באתר, סרט הדרכה לצורת התנהגות במקום נתון, סרטי הדרכה לשימוש במוצרים, סרטון הדרכה לתפעול ועוד. סרט ההדרכה שמובא כאן כדוגמא הופק עבור רשות שדות התעופה כחלק ממספר סרטים שמוצגים בנמל התעופה בן גוריון ומטרתם להנחות ולהדריך נוסעים כיצד עליהם לנהוג במסלולי הביטחון השונים. אחד האתגרים היה להעביר את כלל המידע באמצעים ויזואליים בלבד היות והסרטונים מוקרנים ללא סאונד בנמל התעופה בן גוריון. הפקת סרט הדרכה מוצלח מחייב תחקיר מעמיק כדי לפצח בצורה הממוקדת והיעילה ביותר את המסרים החשובים שעל סרטון ההדרכה להעביר וכיצד נוכל לבצע זאת בצורה העניינית ובו בזמן המעניינת ביותר עבור הצופה כי אם הצופה מאבד קשב לא תוכל להעיר שום הדרכה...

סרטי בטיחות שייכים למשפחת סרטי ההדרכה אך הם ממוקדים בנושא הבטיחות. יותר ויותר גופים בוחרים להעביר את תדריכי הבטיחות להם הם מחויבים לפי תקנות החוק למבקרים ונותני שירותים מוך ההבנה שזו הדרך הטובה ביותר לתפוס את הקשב ותשומת הלב של הצופים כך שהמידע יועבר מצד אחד גם בצורה מהירה ויעילה ומצד שני שגם ייטמע כי כמובן שהנושאים בהם עוסקים סרטוני הבטיחות הם חשובים. הסרט שמובא כאן כדוגמא הוא סרטון בטיחות באנימציה שהפקנו עבור האוניברסיטה הפתוחה שמטרתו להדריך בכללי התנהגות בטיחותיים לכלל נותני השירותים והמבקרים המגיעים למתחם האוניברסיטה הפתוחה. סרטון בטיחות זה מוצג בהצלחה באוניברסיטה. הסיבה שבחרנו באנימציה היא כדי להקליל את התכנים ולהשיג קשב מקסימלי מהצופים במשך 90 השניות שסרט הבטיחות נמשך.